Еңбекті оңтайландыру
Қазақстанда мұнай саласында ұзақ жылдан бері аутсорсинг қызметін пайдалану жұмысшыларды ереуілге шығуға итермелеп отыр